Kasvaako energia-alan yritysten innovaatiokyvykkyys Suomessa muun maailman tahdissa?

Tätä kysyy pitkän linjan liiketoimintakehittäjä ja innovaattori Markku Tuovinen VTT:ltä. Hänen mielestään suomalaisesta yrityskulttuurista puuttuu systemaattista uusiin innovaatioihin tähtäävää toimintaa, jota tarvittaisiin uusien skaalautuvien liiketoimintojen synnyttämiseksi. Tämä herättelevä teksti on suunnattu kaikille toimialoille, sen ajatuksia herättävä anti ei rajoitu pelkästään tekstin ensisijaiselle yleisölle eli energia-alan yrityksille. Tekstin voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.energiamessut.fi/blogi/–Kasvaako_energia-alan_yritysten_innovaatiokyvykkyys_Suomessa_muun_maailman_tahdissa–/index.tmpl?sivu_id=8377&id=333

Energian uusi arvo

SENECC yhteisön perustajajäsenistöön kuuluvat VTT:läiset Kari Mäki ja Sanna Öörni kirjoittivat vuoden 2018 Energiamessuja varten blogikirjoituksen, jossa he pohtivat energian roolia tulevaisuudessa. Auringolla ja tuulella tuotetun energian lisääntyessä energiajärjestelmässämme energian arvo muuttuu, joskus tulevaisuudessa kuluttaja voi jopa ansaita rahaa kuluttamalla sähköä. Digitalisaation ja sähkömarkkinoiden kehittyessä kuluttajille syntyy uusia mahdollisuuksia käydä kauppaa energialla ja vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä. Blogiteksti on luettavissa kokonaisuudessaan sen alkuperäisessä julkaisupaikassaan, osoitteessa: https://www.energiamessut.fi/blogi/–Energian_uusi_arvo_–/index.tmpl?sivu_id=8377&id=334#.W3LB3egzZaQ

Älykäs sähköverkko – itseisarvo vai ratkaisun avain?

Energiajärjestelmä on suuren murroksen kohteena. Tämä koskee erityisesti sähköenergiajärjestelmää. Globaalissa mittakaavassa sähköenergian merkitys kasvaa koko ajan yhteiskuntien kehittyessä, päästöjä vähennettäessä ja parannettaessa energiatehokkuutta. Moni energiatehokkuutta parantava toimenpide itse asiassa kasvattaa sähköenergian tarvetta ja merkitystä; tästä hyvänä esimerkkinä liikenteen sähköistyminen. Mutta mihin tarvitaan älykästä sähköverkkoa? Eikö vanha enää toimi? Onko älykkäässä sähköverkossa kyse vain olemassa oleviin järjestelmiin perustuvasta jatkumosta vai 15 vuoden päässä tulevaisuudessa siintävästä täysin uudesta järjestelmästä? Vastaus on ”sekä että”.  Tänään tehtävillä investointipäätöksillä rakennetaan Read more…