LEMENE-mikroverkon sähkön laadun mittaukset ja saarekekäyttö

LEMENE- ja ProCemPlus-hankkeiden yhteistyönä on toteutettu mittaus- ja datanhallintajärjestelmä sähkön laadun monitorointia varten Lempäälän Marjamäen mikroverkkoon. Monitoroinnista kerättyä dataa käytetään osana mikroverkon energiaresurssien ja saarekekäytön toiminnan analysointia ja kehitystä. Mittausdataa voidaan hyödyntää myös LEMENE-mikroverkosta kehitetyn transienttisimulointimallin toiminnan todentamisessa. LEMENE LEMENE-hanke on syntynyt ajatuksesta tuottaa ja käyttää energiaa (sähkö, lämpö, kylmä) Read more…

Energiayhteisöjen johtamisen monet lähtökohdat

Uudenlaiset energiayhteisöt edellyttävät uudenlaista johtamista ja koordinointia niiden monipuolisten toimintojen vuoksi. Ne pyrkivät esimerkiksi optimoimaan kulutuksensa oman tuotannon mukaisesti, osallistumaan joustomarkkinoille ja minimoimaan huippukulutuksia. Verrattuna perinteisiin vain energian tuotantoon keskittyviin energiayhteisöihin, muutos on merkittävä. Siirryttäessä yksittäisistä kuluttajista yhteisötasolle, myös mukana olevien sidosryhmien määrä kasvaa. Tässä blogitekstissä pohditaan energiayhteisön eri johtamistapoja Read more…