LEMENE-mikroverkon sähkön laadun mittaukset ja saarekekäyttö

LEMENE- ja ProCemPlus-hankkeiden yhteistyönä on toteutettu mittaus- ja datanhallintajärjestelmä sähkön laadun monitorointia varten Lempäälän Marjamäen mikroverkkoon. Monitoroinnista kerättyä dataa käytetään osana mikroverkon energiaresurssien ja saarekekäytön toiminnan analysointia ja kehitystä. Mittausdataa voidaan hyödyntää myös LEMENE-mikroverkosta kehitetyn transienttisimulointimallin toiminnan todentamisessa. LEMENE LEMENE-hanke on syntynyt ajatuksesta tuottaa ja käyttää energiaa (sähkö, lämpö, kylmä) Read more…