Energiayhteisöjen johtamisen monet lähtökohdat

Uudenlaiset energiayhteisöt edellyttävät uudenlaista johtamista ja koordinointia niiden monipuolisten toimintojen vuoksi. Ne pyrkivät esimerkiksi optimoimaan kulutuksensa oman tuotannon mukaisesti, osallistumaan joustomarkkinoille ja minimoimaan huippukulutuksia. Verrattuna perinteisiin vain energian tuotantoon keskittyviin energiayhteisöihin, muutos on merkittävä. Siirryttäessä yksittäisistä kuluttajista yhteisötasolle, myös mukana olevien sidosryhmien määrä kasvaa. Tässä blogitekstissä pohditaan energiayhteisön eri johtamistapoja Read more…