Rakennusten energiatehokkuus ja energiayhteisöt

Energiamurroksen myötä merkittäviä muutoksia tapahtuu sekä energian tuotannossa että käytössä, missä keskeinen osa on energiatehokkuuden parantaminen niin teollisuudessa kuin rakennetussa ympäristössäkin. Lisääntyvä paikallinen, uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiatuotanto on osa tätä muutosta ja sen tehokas hyödyntäminen luo myös tarvetta osaltaan energiayhteisöjen muodostumiselle. Energiayhteisöt haastavat kehittämään niin teknisiä ratkaisua, markkinoita kuin säädöskenttääkin.  Read more…