Energiayhteisöt osana energiajärjestelmää

Maailmanlaajuisesti meneillään oleva uusiutuvaan energiantuotantoon pohjautuva energiajärjestelmien murros edellyttää järjestelmän joustavuutta lisääviä ratkaisuja. Joustomarkkinoiden käytännön toteutus riippuu ympäröivän markkinan rakenteesta, mutta teknologiset ratkaisut ja palvelumallit ovat räätälöitävissä paikallisten tarpeiden mukaan, mikä luo joustoa tukeville ratkaisuille globaalin ja suuren taloudellisen potentiaalin sisältävän markkinanäkymän. Uudessa Sähkömarkkinadirektiivissä (EU) 2019/944 yhtenä keskeisenä ajatuksena on Read more…